top of page

Een overeenkomst van opdracht is onmisbaar!

Als je als zelfstandige voor een opdrachtgever gaat werken is het belangrijk dat je afspraken maakt. Door de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) bepaal jij met je opdrachtgever hoe jullie relatie onderling geregeld is. Dat kun je regelen in een overeenkomst van opdracht of een opdrachtovereenkomst.Wat is een overeenkomst van opdracht


Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij jij als zzp-er met je opdrachtgever afspraken maakt over een bepaalde dienst of prestatie die jij voor de opdrachtgever gaat uitvoeren. Jij moet deze opdracht zelfstandig uitvoeren. Dat is een heel belangrijk vereiste. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst, jij draagt als zzp-er je eigen risico’s dus die vrijheid moet je ook behouden.

Een overeenkomst van opdracht is niet verplicht. Je mag zelf weten hoe en wat voor afspraken je met een opdrachtgever wilt maken. Het is echter wel aan te raden om goede afspraken te maken. Zoals ik al meerdere keren heb aangegeven: discussies kunnen worden voorkomen door goede schriftelijke afspraken te maken.Wie stelt de overeenkomst op?


Je hebt als zzp-er een eigen bedrijf en hoeft niet altijd naar de pijpen te dansen van opdrachtgevers. In de praktijk gebeurt het wel vaak dat een opdrachtgever met een overeenkomst van opdracht komt. Lees deze overeenkomsten goed door! Past het binnen jouw dienstverlening? Of is de overeenkomst ongunstig. Onderhandel!


Ik adviseer je om een eigen overeenkomst van opdracht te hebben. Jij kunt bij je opdrachtgevers een overeenkomst neerleggen met daarin jouw voorwaarden. Hoe wil jij werken? Leg dat vast! Jij loopt als zzp-er ook risico’s dus die heb je liever gedekt met een eigen overeenkomst.Voorbeelden van de Belastingdienst


Alhoewel ik totaal geen voorstander ben van ‘standaard’ voorbeelden, wil ik je wel wijzen op de voorbeelden van de Belastingdienst. Voor verschillende diensten heeft de Belastingdienst een aantal voorbeeld van overeenkomsten gemaakt die je zou kunnen gebruiken.


Deze voorbeelden zijn standaard en dien je wel aan te passen naar jouw dienst. Ik wil je adviseren om – ondanks dat deze optie goedkoper is – wel te werken met een overeenkomst die op maat is gemaakt voor jouw diensten. Juist door een standaard overeenkomst te gebruiken kun je bepaalde zaken op jouw diensten van toepassing verklaren die ontzettend ongunstig voor je zijn.


Mijn tip blijft: neem contact op met een jurist en geef aan wat je nodig hebt.Voorkom schijnconstructies!


Iemand in dienst treden bij een ondernemer of werken als zelfstandige? Voor beide constructies valt iets te zeggen. Kies je ervoor om te werken als zelfstandige, let dan goed op of er geen sprake is van een ‘schijnzelfstandige’. Zodra er sprake is van schijnzelfstandigheid werkt je als zzp-er bij een opdrachtgever, terwijl er eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit kan een duur grapje zijn.


Je hebt er vast goed over nagedacht om te werken als zelfstandige. Duidelijk. Nu het volgende.

Er kan een probleem zitten in de uitvoering van de overeenkomst van opdracht als zelfstandige. Ondanks de gemaakte afspraken en de bedoeling van partijen om geen arbeidsovereenkomst met elkaar te sluiten, kan daar toch sprake van zijn.


Bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht werd er altijd gekeken naar de bedoeling van partijen én de uitvoering in praktijk van de gemaakte afspraken. Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad echter anders beslist.


De Hoge Raad is tot de conclusie gekomen dat het niet uitmaakt wat de bedoeling van partijen is bij de beoordeling of een afspraak over het verrichten van werkzaamheden een arbeidsovereenkomst is of niet. Zodra aan de wettelijke regeling van een arbeidsovereenkomst is voldaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Conclusie: het maakt niet uit wat op papier staat en wat je daar zelf van vindt, relevant is hoe jullie in de praktijk uitvoering geven aan de werkrelatie. Even opletten dus!


Betekent het voorgaande dat je helemaal geen afspraken meer hoeft te maken? Nee, absoluut niet. Schriftelijke afspraken blijven ontzettend belangrijk. De Belastingdienst blijft ook kijken naar de gemaakte afspraken. De Hoge Raad wijst ons er alleen even weer op dat het van belang is dat je als opdrachtgever en opdrachtnemer goed oplet hoe er uitvoering wordt gegeven aan de gemaakte (schriftelijke) afspraken.


Werk jij als zelfstandige? Dan moet je hier op letten:

  1. Zorg dat de overeenkomst van opdracht geen elementen van een arbeidsovereenkomst bevat.

  2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (en contractueel) mag er geen gezagsverhouding ontstaan.

  3. Ben jij als zzp-er gebonden om de werkzaamheden persoonlijk te verrichten of kan je ook iemand anders sturen?

  4. Krijg je loon? Of is er slechts sprake van een compensatie van de gemaakte kosten.

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page